Szellemek

Ajánlott könyvek a tudatosság témakörében

Stephen Pinker: Hogyan működik az elme?

Ezt a könyvel azért írtam, mert az utóbbi időben az elme rejtélyeinek tucatjai, a képzelettől a szerelemig, problémává léptek elő (noha még mindig vannak rejtélyek is!).

Bereczkei Tamás: Evolúciós pszichológia

A mai pszichológia többféle módon keresi a megújulás lehetőségeit. Az evolúciós pszichológia az egyik legígéretesebb új szintézis.

Daniel C. Dennett: Consciousness explained

Magyar nyelven jelenleg sajnos még nem elérhető könyv, amely az emberi tudatosság megjelenésével és működésével foglalkozik.

Ajánlott könyvek a szellemekkel kapcsolatban

Mary Roach: Kísérteties!

Az írónő szakismereteit, kíváncsiságát és szkepticizmusát egészséges arányban vegyítve a tudomány és a hit furcsa keverékét tárja elénk történeteiben.

Carl Sagan: Korok és démonok

A neves tudósnak, aki sokat tett a tudománynépszerűsítés új eszköztárának kialakításáért, utolsó műve a jelen könyv. A régi és mai pszeudotudományok, csodák és babonák jóindulatúan szkeptikus sorát vázolja fel.

Király József: Spiritizmus és okkultizmus

Király József kötete feldolgozza a spiritizmus történetét, és világos tudományos magyarázatot ad számtalan misztikusnak, transzcendensnek tűnő jelenségre.